Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci:
Týmto odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol tovar zakúpený prostredníctvom internetovej stránky KukkoniaShop.sk.
Iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy.

Prosím o poukázanie predmetnej čiastky na uvedené č. účtu:

Cookies