Naše debničky

Naše debničky

Do našich debničiek sme za Vás zozbierali a namiešali produkty z celej ponuky značky Kukkonia. Snažili sme sa to urobiť tak, aby sme Vám ponúkli rozmanitý výber z našej palety slovenských potravín, či už ich chcete po prvý raz vyskúšať alebo nakupujete týždennú či mesačnú zásobu surovín. Pridanou hodnotou je, samozrejme, úspora Vášho času a cenové zvýhodnenie. Obsah debničiek sa v priebehu roka mení s prihliadnutím na sezónnosť plodín, keďže Vám chceme ponúknuť výhradne slovenské ovocie a zeleninu.

Niektoré farmárske debničky obsahujú základné suroviny bežnej domácej kuchyne, aby ste aj pri zaneprázdnenosti počas pracovného týždňa dokázali vyčarovať pochúťky v domácom prostred. Mäsové debničky sú zasa vhodné na vytvorenie zásob (naše mäso možno zamraziť).